houser.plblogprocedury-nabywania-nieruchomosci-przez-cudzoziemcow
Patryk Kwapis
Patryk Kwapis 16.08.2021 712 wyświetleń

Procedury nabywania nieruchomości przez cudzoziemców

procedury nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w polsce

Co zrobić, by stać się właścicielem nieruchomości zlokalizowanej w Polsce? Nic wielkiego – znaleźć interesujący Cię lokal, ustalić cenę zakupu, podpisać umowę w formie aktu notarialnego, wypłacić należność i dopełnić kilku formalności administracyjno-prawnych. Znacznie trudniejsze zadanie stoi przed cudzoziemcami pochodzącymi spoza EOG i Szwajcarii, którzy zobowiązani są do uzyskania promesy. Jak wyglądają procedury nabywania nieruchomości przez cudzoziemców? Kto może uzyskać pozwolenie na zakup, a kto takiego pozwolenia nie otrzyma? Na te pytania znajdziecie odpowiedź w poniższym wpisie.

Nabywanie nieruchomości przez osoby z EOG lub Szwajcarii

Polska, jako jeden z 30 krajów tworzących Europejski Obszar Gospodarczy, może cieszyć się znacznymi ułatwieniami w zakresie szeroko rozumianych operacji finansowych. Do tego grona należy zaliczyć także Szwajcarię, która de iude nie jest członkiem EOG, jednak de facto podpisała porozumienie pozwalające na uczestnictwo w uproszczonych procedurach transakcyjnych. Na mocy międzynarodowych ustaleń i ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, każdy obywatel państwa członkowskiego EOG lub Szwajcarii może nabyć dom, mieszkanie, lokal usługowy czy inną nieruchomość w Polsce tak samo łatwo, jak rodowity Polak.

Pisząc w tym artykule o cudzoziemcach, będziemy przez to rozumieć osoby spoza EOG lub Szwajcarii, a więc przede wszystkim obywateli Ukrainy, Białorusi, Rosji i Armenii; dodatkowo będą to także osoby prawne i spółki z siedzibą poza EOG i Szwajcarii. Te osoby obowiązywać będzie specjalna ścieżka proceduralna, w której między innymi konieczne będzie wykazanie więzi między cudzoziemcem a Polską, przedstawieniem źródła, z którego pochodzą środki na zakup nieruchomości czy wylegitymowaniem się stosownym zezwoleniem na pobyt.

Promesa na zakup nieruchomości

Aby cudzoziemiec mógł w pełni legalnie nabyć nieruchomość w Polsce, powinien on posiadać zezwolenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Należy więc w pierwszej kolejności złożyć wniosek do MSWiA osobiście lub korespondencyjnie, przy użyciu drogi listowej. Taki dokument warto złożyć po konsultacji z radcą prawnym lub osobą obeznaną w omawianym zagadnieniu – wniosek błędnie wypełniony lub zawierający braki formalne nie będzie rozpatrywany. 

Co wpisuje się w dokumencie? Poza danymi osobowymi jednego lub dwóch wnioskodawców (wniosek o promesę można składać wspólnie z bliską osobą lub spółką w firmie), konieczne jest dokładne określenie nieruchomości, której zakupem jesteśmy zainteresowani. Wskazać należy dokładną lokalizację domu lub mieszkania, numeru księgi wieczystej, numeru działki ewidencyjnej oraz powierzchni w hektarach. Tutaj należy dodać komentarz – maksymalna powierzchnia nieruchomości nabywana na potrzeby życiowe nie może przekroczyć 0,5 hektara. 

Poza określeniem działki oraz nieruchomości, konieczne będzie wykazanie źródła pochodzenia środków finansowych na zakup nieruchomości, np. z kredytu, z pożyczki, a jeśli źródłem są własne oszczędności, należy przedstawić źródło pochodzenia odłożonego kapitału, np. z umowy o pracę. Wnioskodawca będzie także musiał określić, w jakim celu nabywa nieruchomość: czy jest to potrzeba mieszkaniowa, czy też będzie prowadzona tam działalność gospodarcza. Na koniec pozostaje określenie czynności prawnej, w wyniku której dojdzie do zmiany właściciela nieruchomości oraz wskazanie więzi z Polską – tego można dokonać na kilka sposobów, o czym napiszemy nieco później. 

Kto może otrzymać pozwolenie na zakup?

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie rządowej, zezwolenie na zakup otrzyma każdy wnioskodawca, którego transakcja nie spowoduje naruszenia obronności i porządku publicznego Rzeczypospolitej Polskiej, a także nie dojdzie do naruszenia polityki społecznej. Jeśli Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji będzie miało wątpliwości co do złożonego wniosku, w sprawę mogą zostać zaangażowane dwie kolejne jednostki państwowe: Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Ministerstwo Rolnictwa. Aby zminimalizować taki scenariusz, warto wskazać niezaprzeczalną więź z Polską na jeden z dostępnych sposobów:

  • Udokumentowana polska narodowość lub pochodzenie;
  • Małżeństwo z osobą, która jest obywatelem Polski;
  • Posiadanie zezwolenia na pobyt stały, czasowy lub rezydenturę długoterminową UE;
  • Członkostwo w zarządzie kontrolowanej spółki handlowej;
  • Prowadzenie działalności rolniczej lub gospodarczej zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego;

Jeśli przeznaczeniem nieruchomości będzie wykorzystanie w działalności gospodarczej, to dodatkowo konieczne będzie wykazanie, że lokal jest niezbędny do zaspokojenia bieżących i przyszłych potrzeb firmy. Może więc to być dom, w którym otworzymy pensjonat, garaż do prowadzenia warsztatu samochodowego lub lokal usługowo-handlowy, w którym otworzymy agencję marketingową. 

Pozwolenie nie jest konieczne w sytuacji, gdy nabywa się:

  • Samodzielny lokal mieszkalny określony w art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali;
  • Garaż lub miejsce parkingowe w garażu podziemnym, o ile jest się właścicielem lokalu mieszkalnego i zajdzie potrzeba garażowania pojazdu;
  • Nieruchomość, a nabywcą jest osoba z rezydenturą długoterminową UE lub zezwoleniem na pobyt stały, która mieszka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od co najmniej 5 lat od uzyskania wymienionych pozwoleń;
  • Nieruchomość, która wejdzie w skład wspólnoty majątkowej z obywatelem Polski, a sam wnioskodawca mieszka na terenie RP od co najmniej 2 lat od uzyskania rezydentury długoterminowej UE lub zezwolenia na pobyt stały;
  • Nieruchomość od właściciela lub wieczystego użytkownika mieszkającego w niej od co najmniej pięciu lat, a od którego zachodzi prawo dziedziczenia w dniu nabycia.
Szukasz atrakcyjnych nieruchomości?
Zobacz aktualne oferty
Chcesz sprzedać lub wynająć nieruchomość?
Dodaj bezpłatnie ogłoszenie

Przeczytaj też

Najnowsze wpisy na blogu

Zobacz wszystkie
Inwestycje w nieruchomości na wynajem: Poradnik dla początkujących
Inwestycje w nieruchomości na wynajem: Poradnik dla początkujących

W dzisiejszych czasach inwestowanie w nieruchomości na wynajem staje się coraz bardziej popularną formą pomnażania kapit

07.10.2023
Dom tradycyjny (murowany) czy prefabrykat – porównanie kosztów i opłacalności inwestycji
Dom tradycyjny (murowany) czy prefabrykat - porównanie kosztów i opłacalności inwestycji

W dzisiejszych, pełnych dynamiki czasach, stajemy przed wieloma ważnymi decyzjami życiowymi, a jedną z nich jest wybór w

30.09.2023
Tendencje rynku nieruchomości w Polsce: Perspektywy i wyzwania
Tendencje rynku nieruchomości w Polsce: Perspektywy i wyzwania

W ostatnich latach rynek nieruchomości w Polsce doświadczał znaczących zmian i dynamicznego wzrostu. Napędzany między i

Agencje nieruchomości – rola i znaczenie w rynku nieruchomości
Agencje nieruchomości - rola i znaczenie w rynku nieruchomości

Rynek nieruchomości to jeden z najbardziej konkurencyjnych i dynamicznych sektorów gospodarki. Dlatego też, niezależnie o