Kontakt

w czym możemy Ci pomóc?

bok@houser.pl

Administrator serwisu

Imperion sp. z o.o.

Kanarkowa 47

11-041, Olsztyn

NIP: 851 317 01 02, REGON: 321 400 640

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000470113. Kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł.