Polityka prywatności

serwisu houser.pl

Polityka prywatności serwisu ogłoszeń nieruchomości online - Houser.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza polityka prywatności określa zasady korzystania przez użytkowników z serwisu Houser.pl, którego właścicielem i administratorem jest Imperion Sp. z o.o., z siedzibą w Olsztynie, zwanego dalej "Houser.pl" lub „Serwisem”.