Regulamin

regulamin korzystania z serwisu

Regulamin serwisu ogłoszeń nieruchomości online - Houser.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez użytkowników z serwisu Houser.pl, którego właścicielem i administratorem jest Imperion Sp. z o.o., z siedzibą w Olsztynie, zwanego dalej "Houser.pl" lub „Serwisem”.

DEFINICJE PODMIOTOWE
Houser.pl - intetnetowy serwis ogłoszeń nieruchomości, należący i prowadzony przez Imperion Sp. z o.o., z siedzibą w Olsztynie, ul. Kanarkowa 47, 11-041 Olsztyn, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000470113, NIP 8513170102, REGON 32140064000000; Użytkownik – osoba fizyczna lub podmiot prawny korzystający z usług dostępnych w serwisie Houser.pl; Rejestracja - bezpłatne podanie przez Użytkownika niepowtarzalnej nazwy użytkownika, adresu e-mail Użytkownika oraz hasła Użytkownika w celu przydzielenia Użytkownikowi częście Serwisu służącego do dodawania / edytowania i usuwania Ogłoszeń nieruchomości w ramach Serwisu Houser.pl Ogłoszenie - Zamieszona przez Użytkownika w Serwisie oferta sprzedaży lub wynajmu nieruchomości. Konto - panel administracyjny wydzielony przez Serwis dla Użytkownika w celu dodawania / edytowania / usuwania i kontrolowania zamieszczonych przez Użytkownika ogłoszeń w Serwisie. Regulamin - niniejszy regulamin;
Celowość działania
Internetowy serwis ogłoszeń nieruchomości pod nazwą Houser.pl umożliwia Użytkownikom bezpłatne zamieszczanie Ogłoszeń sprzedaży lub wynajmu nieruchomości w sieci internetowej. Ogłoszenie publikowane jest za zgodą i na żądanie Użytkownika przez okres 30 dni kalendarzowych. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności serwisu Houser.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z internetem i wyposażonego w przeglądarkę internetową oraz przejście pod adres URL https://houser.pl
Dodanie ogłoszenia
Dodanie Ogłoszenia przez Użytkownika w Serwisie Houser.pl jest bezpłatne. Serwis nie pobiera opłat za dodawanie i publikacje ogłoszenia na stronach Serwisu. Użytkownik dokonując Rejestracji w Serwisie przekazuje informacje dla Serwisu o wybranej przez Użytkownika nazwy użytkownika, adresu e-mail Użytkownika i hasła Użytkownika. Dokonując rezerwacji w Serwisie Użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę na wykorzystywanie podanych podczas Rejestracji danych Użytkownika do celów administracyjnych i marketingowych prowadzonych przez właściciela serwisu Houser.pl Aby dodać ogłoszenie Użytkownik zobowiązany jest do dokonania Rejestracji, a następnie przejścia pod adres https://houser.pl/dodaj-ogłoszenie i postępowania odpowiednio do kroków formularza poblikacji Ogłoszenia. Po akceptacji, Serwis może, ale nie ma obowiązku poblikacji Ogłoszenia w Serwisie. Odmowa publikacji Ogłoszenia, ma zastosowanie w szczególności, gdy Ogłoszenie: - jest niekompletne - jest kopią lub zbliżoną wersją Ogłoszeń już zamieszczonych w serwisie - zawiera treści obraźliwe lub niezgodne z polskim prawem - nakłania do przemocy, szerzenia nienawiści na tle rasowym, religijnym, seksualnym i innym - zawiera fałszywe dane lub jest próbą podszycia pod faktycznie istniejące podmioty Serwis zastrzega sobie prawo odmowy publikacji Ogłoszenia, także w innych, dowolnie rozpatrywanych przez Serwis przypadkach.
Promowanie ogłoszeń
Użytkownicy serwisu mają możliwość zwiększenia widoczności swojej oferty, poprzez zakup pakietów Premium i Premium+. Aby skorzystać z tej opcji, należy wybrać odpowiednią pozycję w ostatnim kroku dodawania nowej ofery lub na stronie https://houser.pl/moje-konto w sekcji Moje ogłoszenia po kliknięciu w przycisk "Opcje promowania". Promowanie jest usługą dodatkową i płatną. Aktualne informacje i ceny poszczególnych pakietów można znaleźć pod adresem https://houser.pl/cennik. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
Czas obowiązywania
Regulamin obowiązuje od dnia 5 maja 2016r. do odwołania. Serwis zastrzega sobie prawo edycji, zmiany i uaktualniana treście Regulaminu, poprzez jego opublikowanie pod adresem https://houser.pl/regulamin