Sprzedaż

Działka na sprzedaż – Jaryłówka, gm. Gródek

Jaryłowka
2.812 m²
6 zł za m²
15.500 zł

Podsumowanie

Cena:

15.500 zł

Cena za m²:

6 zł

Powierzchnia:

2.812 m²

Typ oferty:

Sprzedaż

ID ogłoszenia:

HSR 15906

Typ działki:

Rolna

Kształt działki:

Prostokąt

Teren działki:

Skarpa

Droga dojazdowa:

Inna
Opis nieruchomości

Wójt Gminy Gródek zaprasza na:

IV nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej w zasobie Gminy Gródek, co jest ujawnione w księdze wieczystej Nr BI1B/00056360/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w obrębie 10 - Jaryłówka, gmina Gródek, oznaczonej Nr ew. geod. 83/2 o powierzchni 0,2812 ha.

Nieruchomość położona na zapleczu obszaru zwartej zabudowy wsi, w sąsiedztwie terenów wolnych i niezabudowanych, przy południowej granicy działki znajduje się lokalny ciek wodny - rów. Działka posiada kształt czworoboku, zbliżonego do trapezu prostokątnego/prostokąta. Teren opada w kierunku południowym, różnica poziomów wynosi około 5 m. W części południowej obszar działki porośnięty jest drzewostanem liściastym, głównie o walorach krajobrazowych i drewna opałowego. Brak mediów, dojazd - nieutwardzony.

Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gródek - tereny zabudowy wsi, tereny rolne.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów i roszczeń.

 

C e n a    w y w o ł a w c z a  nieruchomości: netto 15 500,00 zł      wadium:1 500,00 zł

(podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług)

 

Przetarg odbędzie się dnia 28 listopada 2022 r. o godz. 11:00, w budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek.

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium podanego jak wyżej na konto 45 8060 0004 0390 0127 2000 0040 w BS Białystok Oddział w Gródku do dnia 24 listopada 2022 r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Gródek.

 

Wpłacone wadium ulega:

- przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od podpisania aktu notarialnego,
- zaliczeniu na poczt ceny nabycia osobie, która przetarg wygra,
- zwrotowi przelewem na konto osoby, która nie wygrała przetargu, po uprzednim podaniu numeru konta,
- przepadkowi w sytuacji nie uzyskania zgody przez cudzoziemców.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargach jest przedłożenie komisji przetargowej:

- oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
- oryginału dowodu dokonania wpłaty wadium,
- w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości,
- aktualne dane z właściwego rejestru oraz struktury kapitałowej spółki, umowę spółki i aktualną listę wspólników dla osób prawnych (aktualność potwierdzona w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące przed przetargiem).

 

Osoby uczestniczące w przetargach jako pełnomocnicy, są zobowiązani przedłożyć pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego.

Nabywca zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej i założenia księgi wieczystej. Cena nie obejmuje okazania granic działki w terenie.

 

Urząd Gminy ustali termin podpisania umowy notarialnej i powiadomi o tym nabywcę. Cudzoziemcy w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości.

Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Bliższe informacje: tel. 85 873 99 41. Ogłoszenie jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gródek na stronie internetowej Gminy Gródek (w dziale "komunikaty").

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uczestnictwem w przetargu, ale nigdy nie brali udziału w tego typu procedurze zakupu nieruchomości, zachęcam do kontaktu telefonicznego, podczas którego udzielimy szczegółowych informacji oraz wyjaśnimy wszelkie wątpliwości. Sprawę prowadzi: Inspektor Paulina Cybulin - tel. 85 873 99 41.

Pokaż więcej
Okolica i sąsiedztwo
Instytucje i usługi w najbliższym otoczeniu

Centrum

Szpital

Apteka

Kościół

Poczta

Szkoła

Bank

Stacja paliw

Sklep

Centrum handlowe

Dworzec

Przystanek

Kino

Teatr

Park

Media
Infrastruktura sanitarna i energetyczna

Gaz

Prąd

Woda

Kanalizacja

Siła

avatar
GminaGrodek Urząd Miasta / Gminy

858739941 Pokaż telefon

Dowiedz się więcej

  Wszystkie oferty: 2
  Porównanie cen rynkowych

  15.500 zł

  Średnia cena: nan zł

  NAN% taniej od cen rynkowych

  6 zł za m²

  Średnia cena za m²: nan zł za m²

  NAN% taniej od cen rynkowych

  Data dodania: 24.10.2022

  Aktualizacja: 24.10.2022 o 10:06

  Liczba wyświetleń: 423

  Podobne nieruchomości w okolicy

  40.000 zł

  ROD Tarnów

  Tarnów, Małopolskie

  300 m²
  133 zł za m²
  leszek.olo@interia.pl
  150.000 zł

  Działka rolno-budowlana Małochwiej duży

  Małochwiej duży

  3.500 m²
  43 zł za m²
  Avatar
  29.900 zł

  Szymbark, działka rolno-leśna 73,38 a, 1098S/2023

  Szymbark, Małopolskie

  7.338 m²
  4 zł za m²
  Avatar
  1.000 m²
  70 zł za m²
  Avatar

  Działka na sprzedaż – Jaryłówka, gm. Gródek

  Wyślij wiadomość - uzyskaj więcej informacji o ofercie.

   Zadzwoń teraz