Sprzedaż

Działka na sprzedaż – Gródek-Kolonia, gm. Gródek

Gródek-Kolonia
3.100 m²
15 zł za m²
46.500 zł

Podsumowanie

Cena:

46.500 zł

Cena za m²:

15 zł

Powierzchnia:

3.100 m²

Typ oferty:

Sprzedaż

ID ogłoszenia:

HSR 15893

Typ działki:

Siedliskowa

Kształt działki:

Prostokąt

Teren działki:

Płaski

Droga dojazdowa:

Polna
Opis nieruchomości

Wójt Gminy Gródek zaprasza na:
III nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej w zasobie Gminy Gródek, co jest ujawnione w księdze wieczystej Nr BI1B/00172738/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w obrębie 8 - Gródek, gmina Gródek, oznaczonej Nr ew. geod. 1658 o powierzchni 0,3100 ha. Działka niezabudowana, nieogrodzona, posiada kształt zbliżony do trapezu o orientacyjnych wymiarach 30,5 m x 120 m x 23 m x 118 m. Teren jest porośnięty drzewami, krzewami, roślinnością łąkową i zaśmiecony odpadami budowlanymi, gruzem rozbiórkowym, odpadami wielkogabarytowymi pozostałymi po dawnej zabudowie. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej - dojazd do nieruchomości z drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej odbywa się drogami wewnętrznymi gruntowymi niskiej jakości, stanowiącymi własność Skarbu Państwa, znajdującymi się w użytkowaniu Gminy Gródek. Lokalizację nieruchomości oceniono jako słabą. Brak mediów. Działka sklasyfikowana jako Br-RVI - grunty rolne zabudowane.
Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gródek - tereny rolne.
Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów i roszczeń.

 

C e n a w y w o ł a w c z a nieruchomości: netto 46 500,00 zł wadium: 2 000,00 zł
(podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług)

 

Przetarg odbędzie się dnia 28 listopada 2022 r. o godz. 10:00, w budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium podanego jak wyżej na konto 45 8060 0004 0390 0127 2000 0040 w BS Białystok Oddział w Gródku do dnia 24 listopada 2022 r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Gródek.
Wpłacone wadium ulega:
- przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od podpisania aktu notarialnego,
- zaliczeniu na poczt ceny nabycia osobie, która przetarg wygra,
- zwrotowi przelewem na konto osoby, która nie wygrała przetargu, po uprzednim podaniu numeru konta,
- przepadkowi w sytuacji nie uzyskania zgody przez cudzoziemców.

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargach jest przedłożenie komisji przetargowej:
1. oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
2. oryginału dowodu dokonania wpłaty wadium,
3. w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości,
4. aktualne dane z właściwego rejestru oraz struktury kapitałowej spółki, umowę spółki i aktualną listę wspólników dla osób prawnych (aktualność potwierdzona w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące przed przetargiem).

Osoby uczestniczące w przetargach jako pełnomocnicy, są zobowiązani przedłożyć pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego.

Nabywca zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej i założenia księgi wieczystej. Cena nie obejmuje okazania granic działki w terenie.

 

Urząd Gminy ustali termin podpisania umowy notarialnej i powiadomi o tym nabywcę. Cudzoziemcy w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości.

 

Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Bliższe informacje: tel. 85 873 99 41. Ogłoszenie jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gródek na stronie internetowej Gminy Gródek (w dziale "komunikaty").

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uczestnictwem w przetargu, ale nigdy nie brali udziału w tego typu procedurze zakupu nieruchomości, zachęcam do kontaktu telefonicznego, podczas którego udzielimy szczegółowych informacji oraz wyjaśnimy wszelkie wątpliwości.

Sprawę prowadzi: Inspektor Paulina Cybulin - tel. 85 873 99 41

Pokaż więcej
Okolica i sąsiedztwo
Instytucje i usługi w najbliższym otoczeniu

Centrum

Szpital

Apteka

Kościół

Poczta

Szkoła

Bank

Stacja paliw

Sklep

Centrum handlowe

Dworzec

Przystanek

Kino

Teatr

Park

Media
Infrastruktura sanitarna i energetyczna

Gaz

Prąd

Woda

Kanalizacja

Siła

avatar
GminaGrodek Urząd Miasta / Gminy

858739941 Pokaż telefon

Dowiedz się więcej

  Wszystkie oferty: 2
  Porównanie cen rynkowych

  46.500 zł

  Średnia cena: nan zł

  NAN% taniej od cen rynkowych

  15 zł za m²

  Średnia cena za m²: nan zł za m²

  NAN% taniej od cen rynkowych

  Data dodania: 24.10.2022

  Aktualizacja: 24.10.2022 o 09:59

  Liczba wyświetleń: 434

  Podobne nieruchomości w okolicy

  8.100 m²
  35 zł za m²
  Zdzislaw
  100.000 zł

  Działka budowlana w Jeruzalu (Ranczo Wilkowyje)

  Jeruzal, Mazowieckie

  2.954 m²
  34 zł za m²
  Avatar
  580.000 zł

  4 Działki budowlano- inwestycyjne w Ryglicach

  Ryglice, Małopolskie

  12.000 m²
  48 zł za m²
  leszek.olo@interia.pl
  19.217 m²
  160 zł za m²
  Avatar

  Działka na sprzedaż – Gródek-Kolonia, gm. Gródek

  Wyślij wiadomość - uzyskaj więcej informacji o ofercie.

   Zadzwoń teraz